Ung og nyetableret

Hvordan finder man de bedste medarbejdere? Hvor meget tid skal man investere i sin bedrift? Og hvordan får man et godt samarbejde med sin bank?

0
3132

Det er nogle af de spørgsmål, som en nyetableret landmand har. Selvom man har erfaring med at arbejde i landbruget, eller er uddannet landmand, kan det være en stor udfordring, at skulle lede sin egen bedrift.

LandboNord kender udfordringerne som de nyopstartede landmænd står overfor, og har derfor oprettet en ERFA gruppe for otte nyetablerede, hvor de kan dele problemer, erfaringer og viden med ligestillede.

ERFA gruppen

Driftsøkonom ved LandboNord, Louise Rødkær Hermansen, har været med til at oprette gruppen. Hun pointerer, at det specielt er spørgsmål og problemer udover det faglige, som ERFA gruppen er oprettet for at tackle.

– Vi vil gerne samle de unge mennesker, som er etableret, for at de kan lære noget af hinanden og dele erfaringer. Der er grupper for kvæg, svin og planter, hvor de kan lære noget fagligt. Vi har oprettet den nye ERFA gruppe for at dække nogle af de andre udfordringer, som man har, når man er nyopstartet og selvstændig landmand – f.eks. ledelse, at lave budgetter, hvordan man forholder sig til banken, og hvordan man holder motivation i hverdagen, siger Louise Rødkær Hermansen.

Gruppen fungerer således som et åbent forum, hvor man kan få vendt dagligdagens problemer med personer i samme situation som en selv. Yderligere foregår møderne ude ved deltagerne selv, hvor de fortæller om og viser rundt på deres bedrift. Møderne byder også på oplæg fra LandboNord om emner, som gruppen har ønsket at høre mere om.

Perspektiv på hverdagens problemer

Gruppen har nu mødtes et par gange, og deltagerne er positive over forløbet. Værten for gruppens seneste møde, Anders Christensen, bestyrer en minkfarm, og han sætter pris på det perspektiv, som gruppen giver ham.

– Efter møderne tænker jeg meget over de ting, som vi har talt om i gruppen. Når man hører om de udfordringer de andre står overfor, så overvejer man jo, hvordan man kan bruge deres oplevelser i sin egen hverdag. Og det er jo ting, der går ud over det faglige, så det er f.eks. lige meget at jeg har mink, og at de andre måske har kvæg eller grise, fortæller Anders Christensen.

Et andet medlem af gruppen, Andreas Larsen, er i gang med generationsskifte på en økologisk kvæggård. Selvom Andreas er vokset op i landbruget, synes han at der er mange udfordringer i at være nyetableret.

– Det er jo ikke det hele, man kan læse sig til, så det er rart at høre om ligestilledes erfaringer med f.eks. det at have medarbejdere, og hvordan man styrer sine omkostninger, siger Andreas Larsen.

Gruppen er enige om, at det at man er i samme situation er meget udbytterigt i forhold til at kunne relatere til hinandens problemer og oplevelser. Carl Christian Lolholm har grise og købte en gård i 2015. Mange af de landmænd han kender, er flere år ældre end ham selv, og han synes, at det kan være svært at relatere og tale med dem om ens dagligdag.

– Vi tænker jo helt anderledes end de gør. Vi lever i forskellige verdener. Unge landmænd vil have tid til lidt mere end bare landbrug og bedriften. Tiderne har jo ændret sig. Vi vil det rigtig gerne, og er glade for at arbejde, men vi prioriterer også have fritid. Hvor ældre landmænd måske er mere fokuseret på kun at arbejde, og ikke vil have så mange medarbejdere, siger Carl Christian Lolholm.

Det er specielt dagligdagen med alle dens udfordringer og bekymringer, som fylder meget på møderne. Christian Larsen, som også er med i ERFA gruppen, overtog en gård i 2015 ved succession. Christian synes, at det er betryggende at vide, at der er andre, der går igennem de samme udfordringer som en selv.

– Man kan jo gå og spekulere alt for meget over sine problemer. Det hjælper at tale med nogen, som måske har haft samme oplevelser som en selv. Det er rart at have et sted, hvor man kan være åben, og fortælle hvad man har på hjertet, fortæller Christian Larsen.

Louise Rødkær Hermansen er meget tilfreds med ERFA gruppens forløb indtil videre, og synes at gruppen skal have ros for hvor åbne de er på møderne. Derfor starter LandboNord nu løbende nye grupper op for landmænd, som enten er nyetablerede eller dem, der overvejer at blive det. Hver gruppe tager udgangspunkt i medlemmernes behov og LandboNord sørger for, at de bliver understøttet med den nyeste viden med aktuelle emner som budgetlægning eller de aspekter som ikke nødvendigvis har med landbrug at gøre.

– Vi vil gerne, at ERFA grupperne udvikler sig i takt med deltagerne og deres problemstillinger. Derfor vil vi ”indrette” grupperne således, at medlemmerne er nogenlunde det samme sted mht. etablering. Det er ligegyldigt hvilket slags landbrug de har. Vi synes, at det er godt, at der er lidt forskellighed i grupperne, sådan at der ikke går for meget fagsnak i det, siger Louise Rødkær Hermansen.

Faktaboks:

Hvis du er nyetableret landmand, eller overvejer at etablere dig, og gerne vil være med i en ERFA gruppe, kan du kontakte: Louise Rødkær Hermansen på tlf. 9624 1709 eller mail lbh@landbonord.dk

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here