Landmanden skal sætte tid af til at være leder

Agri Nord er med til at klæde landmanden på til at forstå økonomi og kommunikation med flere medarbejdere

0
2442

Den tid, hvor landmanden står ude i den gule kornmark med et strå i munden og drømmende betragter viben, mens han træffer strategiske beslutninger for bedriften, er for længst forbi.
I dag træffes de fleste beslutninger på kontoret. Rigtig mange landbrug hører til i kategorien for små eller mellemstore virksomheder med flere ansatte og en betragtelig omsætning. Landmanden er blevet leder, og disciplinen virksomhedsledelse er et nødvendigt værktøj for at styre bedriften i den rigtige retning. Her er der hjælp at hente for den nordjyske landmand hos Agri Nord.
– Tilværelsen som landmand har udviklet sig fra et langt stykke ad vejen at være en livsstil til at være leder på en virksomhed. Landmanden er chefen, der har indsigt i og forstår sin egen økonomi, og som kan kommunikere økonomi. Landmanden må påtage sig rollen som leder af virksomheden, og det kan ikke nytte, at han til møder med banken, kigger over på rådgiveren, når der tales økonomiske forhold og dispositioner. På den måde sender han et tydeligt signal om, at han enten ikke forstår sin egen økonomi, at han ikke har styr på den eller endnu værre, at den ikke interesserer ham, påpeger direktør for Økonomi og Virksomhedsledelse hos Agri Nord, Henrik Eeg Knudsen, der selv har en baggrund som statsautoriseret revisor og derfor kender vigtigheden af at forstå tallene bag bedriften.

Chef og medarbejder
– I en moderne landbrugsbedrift er forholdet mellem chef og medarbejder langt fra så tæt som i gamle dage, hvor der måske var en fodermester og en karl ansat på gården. I mange tilfælde boede medarbejderne på gården, eller måske i et fodermesterhus. De blev nærmest en del af familien. Sådan er det ikke i dag, hvor medarbejderne, hvis de ikke er danskere, typisk kommer fra Polen, Ukraine eller Rumænien. Alene de sproglige afstande fjerner i nogen grad medarbejderne fra chefen, lige som sproget kan give anledning til misforståelser, selv om det er min opfattelse, at det faktisk går rigtig godt med kommunikation på engelsk.

Virksomhedsleder
– Men med flere medarbejdere er det vigtigt, at landmanden påtager sig rollen som leder, ikke kun som leder af medarbejderne i stalden men som leder af virksomheden og dermed den der har det øverste ansvar for strategi og udvikling. Måske er ledelse ikke landmandens spidskompetence. Så kan vi forsyne ham med nogle velegnede værktøjer, men vi har også sammen med et par andre landboforeninger, SEGES og Erhvervsakademi Aarhus sammensat en akademiuddannelse, som vi kalder Ledelse i Praksis, som henvender sig specifikt til ledere i landbruget, i fødevarevirksomheder og SMV’er – altså små og mellemstore virksomheder, forklarer Henrik Eeg Knudsen.

– På uddannelsen får landmanden nogle værktøjer til at håndtere den ny tilværelse som leder, og det er vigtigt, at han giver sig selv tid til at være leder og ikke betragter ledelse som et nødvendigt onde, der bare skal overstås. Ledelse handler bl.a. om at være synlig og afstikke kursen og sikre sig, at alle følger den kurs hver eneste dag.

Gårdråd
– En del landmænd vælger at nedsætte et gårdråd for på den måde at få friske øjne til at kigge på bedriften. I de fleste tilfælde er det en god idé at etablere et gårdråd, men det er nødvendigt at aftale, hvilken funktion gårdrådet skal have. Nogle gårdråd mødes én gang om året og drøfter, hvad der skal ske det næste år. Hos Agri Nord mener vi, at det optimale er, at gårdrådet mødes hvert kvartal. Her kan landmanden tanke ny inspiration, men det er vigtigt, at han gør sig klart, at han samtidig giver afkald på noget af sin beslutningskompetence. Ellers giver det ikke rigtig mening at etablere et gårdråd, der i princippet har samme funktion som en bestyrelse, der også er med til at fastsætte kursen. I nedgangstider handler strategien tit om at producere så billigt som overhovedet muligt, mens det i opgangstider desuden er vigtigt at sætte nogle pejlemærker for udviklingen. Det kan gårdrådet med den optimale sammensætning være med til, siger Henrik Eeg Knudsen og tilføjer, at afdelingen for Økonomi og Virksomhedsledelse gerne hjælper med at sætte et gårdråd sammen.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here