Agri Nord aktivt med til at planlægge nyt biogasanlæg

Interessen fra landmænd i Mariagerfjord har været overvældende, og tegning af leverandøraftaler forventes at begynde her i efteråret

0
2895

– Mariagerfjord Kommune, Cemtec og Agri Nord arbejder med et projekt om opførelse af et nyt biogasanlæg nord for Hobro. Området er udpeget som det mest attraktive område i Danmark til opførelse af biogasanlæg. Området rummer allerede en række anlæg, og flere er på tegnebrættet. I den forbindelse ønsker Agri Nord at undersøge mulighederne for at danne en samlet leverandørforening
af biomasse til områdets biogasanlæg.

Sådan hed det bl.a. i den invitation, som Agri Nord sendte ud til medlemmerne i Mariagerfjord Kommune, og landboforeningen havde naturligvis forventning om en vis interesse.

 

Løbet over ende

– Området har den højeste koncentration af dyreenheder i Danmark, og vi besluttede at kontakte alle landbrug med over 200 dyreenheder. Men vi blev fuldstændigt løbet over ende. Omkring 135 mødte op. Alle stole var optaget, og interesserede landmænd og andre måtte sidde i vindueskarme og andre steder, hvor de kunne finde plads. Interessen var overvældende, og efter mødet tilkendegav 65 landmænd med tilsammen 18.000-19.000 dyreenheder, at de ville være interesseret i eventuelt at indgå i en egentlig leverandørforening. Her i løbet af efteråret vil vi invitere til en møderække om planerne for et biogasanlæg. Vi forventer at afvikle to møder for konventionelle landmænd og ét for økologer. På møderne vil vi gennemgå projektet i deltaljer, både de tekniske og de økonomiske facetter, lige som vi opfordrer interesserede landmænd til at underskrive en hensigtserklæring, forklarer teamleder for miljø og energi hos Agri Nord i Aalborg, Flemming Pedersen, der vurderer, at der skal indgås aftaler med leverandører, som tilsammen repræsenterer flere end 15.000 dyreenheder, svarende til cirka 300.000 tons biomasse.

 

Tre positive sider

– Etableringen af et biogasanlæg har mindst tre positive sider. På den ene side får landbruget og det omliggende samfund et redskab til at udnytte gylle, overskydende fødevarer og andet organiske affald, mere effektivt. Al organisk biomasse vil med tiden blive nedbrudt og kunne recirkuleres. Biogasanlægget kan bare speede processen ekstremt meget op, og på den måde kan landmanden hurtigere og mere effektivt få frigjort de næringsstoffer han ellers er nødt til at købe ind som handelsgødning, påpeger Flemming Pedersen.

– Den anden positive side er den biogas der produceres. Metan er i dag en central del af vores energiforsyning og har derfor en handelsværdi. Med andre ord er der penge at tjene ved at producere biogas. Det kræver store investeringer, ofte flere hundrede millioner, men når værkerne ligger der, er de en god forretning. Sidst men ikke mindst er der en positiv miljømæssig side af biogasproduktion. Den gas, der produceres, er CO2 neutral og har faktisk en positiv effekt på andre klimagasser som f.eks. lattergas. På sigt vil den CO2, der produceres i biogasanlægget, faktisk også kunne videreforarbejdes til andre værdifulde energiressourcer og dermed gøre biogasanlæg til en endnu bedre investering, både økonomisk og miljømæssigt, tilføjer han.

 

Landmændenes advokat

– Agri Nord er landmændenes advokat i forhold til både udviklingsselskab og energiselskab, fordi det er vigtigt, at landbruget får sæde i biogasanlægget og dermed bestemmelse i forhold til driften, understreger Flemming Pedersen, der er Agri Nords centrale repræsentant i hele planlægnings- og etableringsfasen.

– Biogasanlægget bliver en del af en lokal højteknologisk klynge, som også rummer Mariagerfjord Kommunes vision om et forsøgsanlæg til produktion af brint. I forhold til biogasanlægget skal vi tænke så lokalt som muligt med lokale landmænd som en del af leverandørkredsen sammen med en lokal fødevareindustri, som også kan levere organisk affald til produktion af biomasse. Vi skal i videst muligt om fang basere os lokalt med lokale ressourcer, fastslår Flemming Pedersen, der håber, at biogasanlægget kan stå færdig til produktion i første halvdel af 2020.

 

 

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here