Mange søger alternative græsgange

Nicheproduktionen i dansk landbrug er omfattende – her er nogle af dem

0
2036

Dansk landbrug er et vidtforgrenet erhverv, som rummer langt mere end grise, køer og korn. Mange retter spotlyset udelukkende mod en alternativ produktion, andre supplerer en bestående produktion med nye fokusområder. Tendenserne peger mod alle verdenshjørner.

Landbrug i Nordjylland har med hjælp fra chefkonsulent hos Landbrugets Videnscenter, Seges, Gustaf Boch, taget pulsen på nogle af de nicher, som landbruget også rummer.

– Nogle af nicherne har stort potentiale, og mange har allerede udviklet sig fra spændende nyheder til økonomisk bæredygtige produktioner, påpeger Gustaf Boch.

Muslinger

Vildsund Blue med adresser Nykøbing Mors og Løgstør er blandt de mest fremtrædende aktører indenfor muslingeproduktion i Danmark. Omkring 30.000 tons muslinger får Vilsund Blue ind på årsbasis. Desuden har virksomheden tilgang af 1.000 tons muslinger fra andre akvakulturer.

I forårssæsonen kan der fiskes fra marts til juni og efterårssæsonen er fra september til jul. Det er otte måneder om året.

Saltindholdet i Limfjorden er lavere, og det betyder, at muslingerne vokser langsommere, og at de får en sød, mineralsk smag.

Vildsund Blue producerer sine muslinger som linemuslinger, der adskiller sig fra bundmuslinger ved at vokse på liner hængt ud i fjorden.

Pil

Adskillige danske landmænd har plantet hurtigtvoksende piletræ på deres marginaljorder. Energipil er med høj tilvækst, gode miljøegenskaber og ikke mindst en økonomisk attraktiv afgrøde for landmanden. Især er energipilens miljøegenskaber vigtige i relation til de krav der i dag stilles til det moderne landbrug, som skal sænke sit forbrug af pesticider, reducerer sin udvaskning af næringssalte og være med til at sikre fremtidens drikkevand.

Nogle vælger at bruge pilen til egenproduktion af eksempelvis hegn og støjskærme eller sælge den, mens andre vælger at levere pilen som bæredygtig energi i form af flis til varmeværker, eller de vælger at fyre med pilen selv på ejendommen.

Hør

Olie udvundet af hørfrø er et godt alternativ til f. eks. fiskeolie og fiskeoliekapsler, og anbefales af læger og kostvejledere. Hørfrøolie er unik, fordi den indeholder store mængder alphalinolensyre, der er en omega 3 fedtsyre. N-3 og N-6 fedtsyrer er essentielle, da de ikke dannes i kroppen.

Nyborggaard ved Vildbjerg er stort set eneste danske producent af koldpresset olie af hørfrø.

Økologisk is

Økologisk is fra Skarø adskiller sig fra andre is, idet den er baseret på birkesaft og sukkertang. Både birkesaft og sukkertang har nogle vidunderlige egenskaber, som gør dem særdeles velegnet til at bruge i is.

Is fra Skarø tilbyder flere varianter af protein-is og energitætte-is. De er velegnet til folk med lille appetit, og som af forskellige grunde har brug for at øge kropsvægten samt få et højt indhold af frisk valleprotein.
Isen kan med sit høje indhold af protein supplere den daglige kost for personer som har brug for det. Isen er meget frisk i smagen og smelter langsomt og jævnt.

Ryå Is i Aabybro producerer også såkaldt Energitæt Is, hvor indholdet af protein, fedt og kulhydrat er øget. Energitæt is er også udviklet specielt til personer, hvis næringsbehov ikke dækkes via kosten.

Vilde havtorn

Vild havntorn findes primært to steder i Danmark, nemlig ved Rubjerg Knude i Vendsyssel og i Naturpark Thy.

Havtorn gror i kalkholdig jord og er et gammelt nordisk bær, som er et af verdens sundeste og dermed et af de nye super-fruits”. Havtorn (hippophae rhamnoides) var en af de første planter, som voksede i Norden efter istiden.

Hanne Brix Koldkjær købte i 2008 et 50 ha stort område ved Rubjerg Knude og etablerede Havntornkompagniet, hvor hun i de seneste par år på forsøgsbasis har høstet havtornebærrene og lavet masser af marmelade, smooties m.m.

De vilde havtorn sidder tæt mellem torne på gamle buske og er derfor svære at plukke. Ofte klippes grenene af og fryses ned. Når bærrene er frosne, bankes de af grenen eller plukkes med en gaffel. Nogle presser råsaften direkte fra grenen og bruger råsaften til madlavning.

Medicinfri grise

Grise, der ikke er behandlet med antibiotika, har potentiale til at blive det helt store for danske svineavlere. I virkeligheden er der ikke så meget nyt i området, men det nye er, at de danske supermarkedskæder så småt har fået øjnene op for produktet, som koster noget mere end traditionelt produceret svinekød.

– Konceptet med de såkaldte NOP-standarder har været kendt i især USA i mange år, og jeg tror på, at vi kan komme helt op på én mio. antibiotikafri grise om året herhjemme. De danske svineavlere er fantastisk dygtige. Vi er kendt for vores høje kvalitet verden over. Vi er gode til at passe grise, og når vi kan passe konventionelle grise, kan vi også passe medicinfri grise. Alligevel er de antibiotikafrie grise en udfordring for landmanden, fordi grisene i kraft af, at de ikke får medicin, kræver en anden opmærksomhed i stalden, understreger Gustaf Boch.

Tang

Sukkertang dyrkes i farvande med relativt stillestående vand, eksempelvis i fjorde. Når man dyrker sukkertang, får man helt små tangplanter til at sætte sig fast på en snor i stedet for på havbunden. Snorene hænger i havet, hvor tangplanterne vokser sig store. Efter typisk 8-20 måneder er tangen klar til høst. Udbyttet kan være helt op til 8-10 kg tang pr. meter snor – udbyttet afhænger af hvilket havområde, tangen vokser i.

Dyrkning af tang kan både gavne vandmiljøet og biodiversiteten i havet. Tang optager næringsstoffer fra havvandet, og derved renser tangen vandet og omdanner samtidig næringsstofferne til proteiner, der kan komme både mennesker og dyr til gavn. Tangen forarbejdes efter høst til fødevarer, foder eller tilsætningsstoffer.

– Sukkertang er en meget perspektivrig afgrøde. Dansk tang eksporteres primært til Asien, hvor forbrugerne efterspørger dansk kvalitet, siger Gustaf Boch.

Chinchilla

I 1990’erne buldrede avlen af to pelsdyrracer herhjemme, mink og chinchilla. Mens minken nærmest er eksploderet i en milliard-produktion, er chinchilla gået mere eller mindre i glemmebogen.

Chinchillaen er en gnaver, der som fuldvoksen vejer fra 400-1000 gram. I naturen vejer de dog fra 400-600 gram, og hunnerne er størst. Chinchillaerne kommer fra Sydamerika, hvor de lever i huler og sprækker i klipperne i Andesbjergene.

Nordjylland er en af fire danske Chinchilla-regioner.

Krondyr

Krondyr i Danmark har ingen naturlige fjender. Derfor vokser bestanden, så det er nødvendigt at afskyde nogle af dyrene for at regulere bestanden. Flere landmænd har set en niche i at søge og få tilladelse fra Skov og Naturstyrelsen til at skyde krondyr, som efter slagtning sælges. Dyrene slagtes på et specialslagteri i Varde og sælges eksempelvis hos Klosterhedens Vildt, der er en af landets få virksomheder med autorisation til vildthåndtering.

– Desuden forsøges med forskellige insekter som foder til æglæggende høns, men tilladelsen til at benytte insekterne er endnu ikke på plads, fortæller Gustaf Boch.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here