Fokus på energi betaler sig

Især svineproducenter og mælkeproducenter finder store besparelser ved de rigtige investeringer

0
2199

Smågrise har brug for varme for at overleve og trives, og senest to timer efter malkning skal mælken have en temperatur på maksimalt fire grader for at beholde sin friskhed. Så produktion af både mælk og smågrise kræver brug af store mængder energi til henholdsvis varme og køling. Derfor vil der ofte være endog meget store summer at spare ved at holde fokus på de optimale energiløsninger.
– Landbruget er en kompleks virksomhed, hvor det er muligt at finde små som store energibesparelser i mange kroge af bedriften. De fleste begynder med de lavthængende frugter ved f. eks. at udskifte de traditionelle lyskilder med nye, energivenlige LED-pærer og armaturer, eller ved at spare brændstof ved at ændre rutinerne i marken til bl.a. reduceret jordbehandling. Men der, hvor der er de helt store summer at spare, er ved at skifte oliefyret ud med meget mere energi- og miljøvenlige løsninger, forklarer miljøkonsulent hos LandboNord i Brønderslev, Rasmus Bardino Bredgaard, der er udlært elektriker og siden har uddannet sig til energiteknolog.
Han rådgiver landmænd, som ønsker at spare på energien i eksisterende bygninger, men også landmænd der står overfor at bygge nyt, og som derfor gerne vil gøre byggeriet så miljøvenligt som muligt fra nærmest første spadestik.
– Vi vil gerne være en del af et nybyggeri allerede i projektfasen, således at vi kan tænke de mest optimale løsninger ind fra begyndelsen, påpeger Rasmus Bardino Bredgaard, der oplever, at mange landmænd stadig hælder mest til det traditionelle halmfyr.

Varmepumper

– Halmfyret kan også sagtens være den billigste løsning her og nu, men på sigt vil alternative løsninger, specielt varmepumper, være et meget mere rentabelt valg. For mens halmfyret kræver, at landmanden fodrer det med halm og renser det fra tid til anden, så kræver varmepumpen ingen arbejde for landmanden. Kun strøm.
– Med vores faglige tilgang er vi i stand til at vurdere, hvad der vil være mest optimalt for kunden, men det er naturligvis kundens valg i den sidste ende. Vi kan pege på de fagligt bedste løsninger og hjælper i øvrigt gerne med papirarbejdet i forhold til ansøgninger om tilskud.
De fleste landmænd bor på deres bedrift, så energiløsninger til stuehuset er tit også en del af projektet. Også her har LandboNord kontakt til en række relevante installatører, som har den fornødne erfaring med og viden om de forskellige produkter.
– Vi oplever, at energioptimering begynder at få større og større plads i landmandens bevidsthed, og vi kan konstatere, at landmændene lytter til hinandens erfaringer, siger Rasmus Bardino Bredgaard.

Eksempel fra en nordjysk bedrift

Nuværende situation i olie-/varmepumpesagen:
Oliekedel fra 1998
35.000 L olie/år
Energiforbrug (Olie) på 350.000 kWh
157.500,- i årlige brændselsomkostninger

Situation fremadrettet:
4 x 20kW luft/vand varmepumpe
90 pct. varmepumpe / 10 pct. olie til vaskevand (Uhensigtsmæssigt af benytte varmepumpe til denne opgave)
Energiforbrug (El) på 68.000 kWh
51.000,- i årlige omkostninger til el
15.450,- i årlige omkostninger til olie (3.500L)

Resultat:
Investering på 310.000 (Har netop fået tilbud fra VVS’ere)
Årlig besparelse på ca. 90.000,-
Energibesparelse på ca. 247.000 kWh
Energisparetilskud på 98.800,- (40 øre pr. kWh)
Simpel tilbagebetalingstid på 2,4 år.
Overskud på projekt efter 10 år på 688.000 kr.
(alt efter olie- og elprisens udvikling samt eventuelle afgifter)

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here