Fødevareklyngen satser på en fælles digitalisering af erhvervet

Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen peger på 10 veje til at skabe digital vækst i erhvervet

0
2180

Udover at dyrke raps, sende grise til slagteriet eller malke køerne producerer landmanden også hver eneste dag tonsvis af data. Det samme gør virksomhederne i forædlingsindustrien. Og foderstofbranchen. Rådgivningsvirksomhederne. Og alle de andre som tilsammen udgør det danske fødevareerhverv. De store datamængder er guld værd, der er bare ingen som har fundet på at lægge dem i den samme hat og drage nytte af den gigantiske viden på tværs af brancher. Indtil nu.

– Traditionelt har der været en tendens til, at de forskellige aktører af konkurrencehensyn har holdt hver deres data tæt ind til kroppen, men i Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen har der vist sig en villighed til at stille data til rådighed. Aktørerne kan godt se de historiske muligheder, vi har får at skabe yderligere vækst i fødevareklyngen og en bedre bundlinje hos den enkelte landmand, hvis vi arbejder sammen med brugen af alle de data, vi hver især producerer hver dag, forklarer direktør i Agri Nord, Kim Koch, der er rådgivningsvirksomhedernes repræsentant i panelet.

10 anbefalinger
Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen er nedsat af Landbrug & Fødevarer og har netop barslet med 10 anbefalinger og 34 konkrete handlingspunkter, der skal være med til at drive den digitale udvikling.

– Den danske fødevareklynge har et meget stærkt udgangspunkt for at løfte sig til nye højder ved hjælp af digitalisering. Erhvervet står på et unikt fundament af data indsamlet over flere årtier, og robotter og sensorer har for længst holdt deres indtog både i stalden og i forarbejdningen. Vi kan med hjælp af digitaliseringens mange muligheder forbedre, effektivisere og optimere fødevareproduktionen, så den skaber vækst med mindre aftryk og ressourcespild, gør direktør for Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup, opmærksom på i en nylig udgivet rapport. Landbrug & Fødevarer står bag etableringen af Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen, og Karen Hækkerup er formand for panelet.

Enormt potentiale
– Potentialerne for fødevareklyngen er enorme. Ifølge OECD vil alene brugen af såkaldte Big Data – altså data indsamlet f. eks. af GPS-udstyr, produktionsudstyr af forskellig slags, malkerobotter og andet – kunne øge produktiviteten med 5-6 procent. I Danmark vil vi ifølge beregninger kunne opnå en gevinst på 87,4 mia. kr. inden 2025 ved i højere grad at udnytte de nye digitale teknologier indenfor en række brancher, som fødevareklyngen alle har andel i, fortæller Kim Koch.

I udlandet er det ikke ualmindeligt, at hele værdikæden ejes af én aktør, fra kornmark til køleskab. Det siger sig selv, at optimering af værdikæden med kun én aktør er ulig lettere end i Danmark, hvor mange aktører har aktier i værdikæden, og hvor der er mange bundlinjer at tage hensyn til. Men de danske fødevareerhverv har historisk bevist, at de kan arbejde sammen og skabe succes. Andelsbevægelsen er et godt eksempel, og i den ny digitale virkelighed er der nu brug for at overføre samarbejdsånden til data- og digitaliseringsfronten, hvis Danmark ikke skal risikere at blive sejlet agterud, hedder det i rapporten.

Digital platform
– Vi har allerede en digital platform i Landmand.dk – den skal vi have udbygget til at være landmandens foretrukne digitale platform med ét login/NemID eller finger touch, som vi f. eks. kender fra borger.dk, kan logge sig ind og få adgang til alle data. Vi samler alle informationer for den enkelte landmand og hans virksomhed ét sted – ikke noget med at skulle rundt og kigge på flere hjemmesider.
– Men det fordrer naturligvis, at viljen til samarbejde er til stede i forhold til at løse centrale udfordringer om tillid og deling af data – vi kan her lære af det offentlige som samlede alt på borger.dk, påpeger Kim Koch, der glæder sig over, at udviklingsarbejdet nu er sat i gang, og som forventer, at der bliver sat ekstra turbo på arbejdet fra 2020 frem mod 2025.

De 10 anbefalinger

  • Gør tillid og transparens til den danske fødevareklynges stærkeste konkurrenceparametre.
  • Skab Internet of Food and Farm kraftcenter.
  • Indfri værdi af data ved tættere samarbejde om data.
  • Sæt turbo på digital vækst i SMV’ere og Internet of Food-scale-ups.
  • Styrk digitale kompetencer og tiltrækning af digitale talenter til fødevareklyngen.
  • Styrk IKT-forskning og teknologioverførsel på fødevareområdet.
  • Skab i fællesskab mellem myndigheder og erhvervsliv ”smart regulering”.
  • Skab gode rammevilkår til at understøtte digital vækst i fødevareklyngen.
  • Øg prioriteringen af cybersikkerhed.
  • Sørg for fortsat og fælles fremdrift for digital vækst i fødevareklyngen.

 

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here