Byggeplaner trykprøves før den første sten er lagt

Agri Nord og BK Nord tilbyder professionel rådgivning, så det ny byggeri kører i det rigtige retning

0
2166

Mange landmænd har ingen erfaring med større byggerier. Derfor risikere drømmen om en ny stald at køre i en forkert retning, og i nogle tilfælde må hele projektet begynde forfra, fordi kursen ikke var sat rigtigt fra begyndelsen. Med professionel rådgivning kan Agri Nord og BK Nord tilbyde landmanden at lægge en plan, der holder, og sammen med byggeherren stå for en proces, der ender med, at landmanden kan indvi sit nye anlæg efter planen.

– Vi tilbyder at sammensætte et professionelt hold, der naturligvis i tæt samarbejde med landmanden skitserer og tilrettelægger byggeriets mange faser. Holdet kan typisk bestå af en faglig rådgiver og en økonomirådgiver fra landboforeningen samt en arkitekt fra BK Nord. Den første fase begynder altid med det måske vigtigste møde af dem alle, nemlig der hvor vi stiller alle hv-spørgsmålene: Hvad, Hvor, Hvorfor og Hvordan. Hvad er det landmanden ønsker? Hvor skal den nye stald ligge på ejendommen? Hvorfor vil han overhovedet bygge nyt? Og hvordan har han tænkt sig, at det skal ske? Med alle spørgsmålene kan vi være med til at trykprøve landmanden drøm. Vi kan være med til at afdække, om projektet overhovedet giver mening. Og når vi finder ud af, at planerne forhåbentlig giver god mening, kan vi gå videre med eksempelvis miljøscreening, få indhentet prisoverslag, inden vi kommer til det næste afgørende punkt. For der skal jo udarbejdes et budget, som en finansiel samarbejdspartner kan nikke ja til, forklarer miljø- og virksomhedsrådgiver hos Agri Nord, Carsten Aarup.

Værdi for kunden

– Vi har set mange byggerier, som er blevet unødvendigt dyre, fordi de har været grebet forkert an fra begyndelsen. Med vores rådgivning sikrer vi værdi for kunden, fordi vi i kraft af viden og kompetence kan pege på alle de nødvendige facetter, som er med til at gøre planerne til succes. Vi kan tilbyde at være bygherrerådgiver og udarbejde det korrekte udbudsmateriale, så landmanden ikke efterfølgende præsenteres for overraskelser. Vi kan søge om aktuelle tilskud – f. eks. kan kvægbønderne i 2018 søge om et tilskud på 20 pct. af investeringen, fortæller Carsten Aarup, der synes, at landmændene generelt er godt forberedt, når de ønsker at sætte et byggeprojekt i søen.

– De har selvfølgelig tænkt sig rigtigt godt om. De har tit luftet planerne sammen med kolleger i ERFA-grupper, hvor andre landmænd kan videregive egne, praktiske erfaringer, lige som familien selvfølgelig også er taget med på råd.

Tid at gå videre

Når den første fase af byggeplanerne er ført til ende, og hele fundamentet er på plads, er det tid at gå videre med den indledende planlægning, hvor der bl.a. indhentes miljøtilladelse og søges byggetilladelse og udarbejdes finansieringsforslag. I fase tre går en egentlig projektering i gang. Der udfærdiges udbudsmateriale og indhentes tilbud. Budgetterne afstemmes, og der indgås finansieringsaftaler. Og først herefter går det egentlige byggeri i gang med bl.a. byggemøder, inden landmanden kan tage sit nye anlæg i brug.

– Og der er en klar interesse hos landmændene for at bygge. I år har vi indsendt knap 100 ansøgninger om miljøgodkendelser på vegne af landmænd, der ønsker at bygge nyt eller udvide deres nuværende produktion. Det er knap 20 flere end i hele 2016, svarende til en stigning på 22 pct., siger Carsten Aarup.

Hvis den udvikling fortsætter, kan byggeriet i landbruget nå op på samme niveau som i 2008. I 2008 indsendte Agri Nord nemlig 131 miljøansøgninger.

 

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here